İcradan Satılık TORBALI DA FABRİKA

T.C. TORBALI l.İcra Dairesi Dosya No :2012047;385TAL TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi.kıvmeti. evsafı: TAPU KAYDI_: İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ,TORBALI MAH.İKİTEPELER MEVKİİ,827 ADA,23 parsel de kain 1.675 m2 yüzölçümlü tam hissi borçlu adına kayıtlı arsa vasfında taşınmazdır.. İMAR DURUMU_: Torbalı B...

Devamını Oku

İcradan Satılık LAPSEKİ DE FABRİKA

T.C. LAPSEKİ 047; ÇANAKKALE İCRA DAİRESİ 2010047;509 TLMT. LAPSEKİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılarak paraya çevrilmesine karar verilen taşınmazın cinsi,adedi,evsafı,tapu kaydı,kıymeti: 1. TAPU KAYDI : LAPSEKİ İLÇESİ KEMİKLİALAN KÖYÜ SOĞANLIK MEVKİİNDE ADA: 101, PARSEL: (Eski:50) Yeni: 14, CİLT: 1, SAYFA:(Eski 50...

Devamını Oku

İcradan Satılık ANTALYA DA FABRİKA

ANTALYA 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2012047;669 E. GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI ANTALYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ39;NDEN Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasına borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderi...

Devamını Oku

İcradan Satılık REYHANLI DA FABRİKA

T.C. REYHANLI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No. 2007047;390 GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI Reyhanlı İcra Müdürlüğünden Satılmasına karar verilen gayri menkullerin cinsi, kıymeti, adedi,evsafı: A-Reyhanlı İlçesi, Gültepe Mah. 444 parselde tapuya kayıtlı, 2205,00 m2 miktarındaki fabrika sahası ve müştemilatı cinsindeki taşınmazın tam hissesi. Taşınmaz; a...

Devamını Oku

İcradan Satılık İNEGÖL DE FABRİKA

T.C. İNEGÖL 047; BURSA 1. İCRA DAİRESİ 2010047;335 TLMT. İNEGÖL 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İPOTEKLİ TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ ve EVSAFI Bir borçtan dolayı ipotekli olup, satılmasına karar verilen; Bursa ili, inegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, Honta Köprüsü Mevkii, 94-95 pafta, 55...

Devamını Oku