İcradan Satılık BAKIRKÖY DE APARTMAN

T.C. BAKIRKÖY 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011047;1 Satış TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI Taşınmazın; Tapu Kaydı Özellikleri İıııar Durumu 1.Satış Günü 2.Satış Günü Satış Saati Satış Yeri Muhammen Bedel Satış Şartlan ; 1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yap...

Devamını Oku

İcradan Satılık Eskişehir Merkezde 278,25 m2 Satılık Apartman

T.C. ESKİŞEHİR 7 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2011-4802 TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Eskişehir 7.İcra Müdürlüğünden Satılmasına karar verilen gayrimenkulfin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :Aşağıda yazılı bir adet taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş,ilgililerinin adreslerine tebligat gönderilmiş olup,ilgilileri...

Devamını Oku

İcradan Satılık Ankara Yenimahalle de 36.680,00 M2 Satılık Apratman

T.C. ANKARA 6. İCRA DAİRESİ 2012047;5174 ESAS TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Taşınmazın Bilgileri Taşınmazın Adresi Taşınmazın Yüzölçümü Takdir Olunan Kıymeti KDV Oranı 1. Satış Günü 2. Satış Günü : Ankara Yenimahalle Ergazi İmarMh. Çorak Mevkii, 14717 ada, 2 parselde bulunan 36.680,...

Devamını Oku

İcradan Satılık Ankara Bala da 180 m2 Satılık Apartman

BALA İCRAMÜDÜRLÜĞÜDEN Dosya No : 2010047;258 ESAS. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi, Niteliği, Kıymeti ve Önemli Özellikleri: - Tapu Kavdı : Ankara ili, Bala ilçesi, Şentepe Mah. 88 adal31 parsel sayılı 1154 m2 BETONARMA ARAPRTMAN Hali Hazır Durumu : Parselin etrafı telörgü ile çevrilmiş olup, çevrili a...

Devamını Oku

İcradan Satılık Diyarbakır Merkez de 4117,22 m2 Satılık Apartman

DİYARBAKIR l.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2010047;13 Tal. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir mah.si 531 ada,76 parsel nolu 1028,00 m2 dört katlı sekiz daireli bahçeli kargir apartman nitelikli taş...

Devamını Oku