576

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2017

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Haziran - 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlıklara ve Enstitü Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ´ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no´lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği´nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen ´Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası´na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Trombositten Zengin Fibrin (TZF), kemik yara iyileşmesi ve sintigrafi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Epidemiyoloji, Toplum Ağız - Diş Sağlığı, Geriatrik Diş Hekimliği ve Dental Materyaller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4 - Eczacı ve Analitik Kimya doçenti olmak, Kromatografi - Elektrokimya alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5 - Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora yapmış olmak, beyin görüntülemede ilaç taşıyıcı sistemler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

6 - Biyolojik Antropoloji alanında doçent unvanına sahip olmak, doktora derecesini Antropoloji alanında almış ve iskelet biyolojisi konusunda uzmanlaşmış olmak.

7 - Türkmen Türkçesi alanında çalışmalar yapmış ve deneyimli olmak.

8 - Etnik Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

9 - İnsan bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, çevrimiçi öğrenme ve eğitsel bilgisayar oyunları konularında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Doçent unvanını Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak ve erken çocukluk eğitiminde sürdürülebilir gelişme için eğitim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11 - Doçentlik unvanını Anorganik Kimya alanında almış olmak.

12 - Bitki fizyolojisi - fotosentez ve Klorofil a flüoresansı konularında çalışmalar yapmış olmak.

13 - Ticari amaçlı mekanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak ve doktora sonrası en az 4 ay bu konuda yurtdışında çalışmış olmak.

14 - Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Resim) alanından almış olmak.

15 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve en az 4 ay süreyle yurtdışı deneyimine sahip olmak.

17 - Sosyal Hizmet alanında doktora derecesine sahip olmak ve doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

18 - Lisans derecesini İşletme alanından almış olmak, Pazarlama alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak ve Pazarlama konusunda doktora tezi yazmış olmak. Doçentlik unvanını Pazarlama Bilim Dalından almış olmak.

19 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

20 - Biyomekanik sistemler, protez ortez elektroniği ve yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

21 - FPGA, gömülü sistemler ve gerçek zamanlı veri işleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

22 - Bütünleşik taşıt dinamiği kontrolü ve taşıt/lastik parametrelerinin çevrimiçi kestirimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 - Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

24 - Geriatrik Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.

25 - Beyin Cerrahi anestezisinde deneyimli olmak.

26 - Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanında doktora derecesine sahip olmak ve Doçentlik unvanını Sağlık Bilimleri Biyoistatistik alanından almış olmak. Tıpta veri madenciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, kemik iliği transplantasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28 - Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı olmak, hemoglobinopatiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, invaziv aspergilloz tanı ve tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak.

31 - Cerrahi Onkoloji Yan Dal uzmanlık belgesi sahibi olmak. Hepatopankreatobilier cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32 - Adölesan alanında doktora derecesine sahip olmak.

33 - Endoskopik kafa kaidesi cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

34 - Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

35 - Plastinasyon sertifikasına sahip olmak.

36 - Biyoinformatik alanında doktora derecesine sahip olmak, metabolomik ve epigenetik konularında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Yurtdışında en az 1 yıl süreyle dermatopatoloji eğitimi almış olmak.

38 - Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, jinekolojik onkoloji konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak.

39 - Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak, temel klinik araştırma eğitimi almış olmak.

40 - Fizik tabanlı animasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

41 - Medikal Onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans eğitimi almış olmak.

İlan olunur.Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İçerik Yorumları (1)

 1. avatar

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2017 başlıklı bu makaleye ilk yorumu siz yazmak isterseniz lütfen aşağıdaki yorum alanına; adınızı, soyadınızı, verdiğiniz puanı ve makale hakkında düşündüklerinizi yazarak yorumu kaydet butonuna tıklayın. Yazdığınız yorum, editörlerimiz tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra içerik altında yayına verilecektir...

Sizde Yorum Ekleyin

  Aynı Kategorideki Diğer İçerikler

 1. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent) alınacaktır.BAŞVU...

  Devamını Oku


  Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2017

  Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ´Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği´nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (li...

  Devamını Oku


  Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2017

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile ´Başlıca Araştırma Eserini´ belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasd...

  Devamını Oku


  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 2017/2

  T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENİLAN18 Haziran 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde Basın622047 ilan numarası ile sehven yayımlanan Üniversitemizin öğretim üyesi alımına ılıskın ilanımızın aşağıdaki tabloda Unvan. Yüksekokul Bolum ve Anabılım Dalı belirtilen kadronun ilanı aşağıda gösterildiği seklide düzeltilmiştirDoçent 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Histoloji ve Embrıyoloji Anabllım Dalında doçentliğini almış ve kök hücr...

  Devamını Oku