GÖNLÜMÜN SULTÂNI YÂR

Gönlümün Sultânı Yâr Ey benim cânım efendim, gönlümün sultânı yâr! Lûtf- edip gel eyle teşrif, rûy-i dil hândânı gör. Harrdayım bir katre düşmez; kalbe kar, bârânı yâr. İstemem bîgâne âdem, dâd-ı Hâk Cânânı gör... Güler...

Devamını Oku

EY DIL-I RÂNÂ

Ey Dil-i Rânâ Dökme zülfün yüzüne, etme beni de giryân! Meyledip gel gönlüme, eyle gönlüm âşiyân.. Lûtfedip bir nazâr et, yakma Allah aşkına! Tutuştu cism-i terim, n/etsin ki cân taşıyan? Güler TURAN(babidim)...

Devamını Oku

BİR ÂLEM-İ ÂB EYLESEK

BİR ÂLEM-İ ÂB EYLESEK Gâh-i gelsen ney üfürsen, gâh-i meynûş eylesek, Gâh-i sazlar çalsa, rakkâseyle hem, cûş eylesek. Ser de bî hûş olsa, sâkî sunsa mey, peymâneden; Cuş-i nûş olmuş vücûd bîtâb-ı, hâmuş eylesek!.. Güle...

Devamını Oku

GÜNÂHINDIR ÇEKTIĞIN

Günâhındır Çektiğin Düş mü gördün, neydi akşam, ah edip of çektiğin? Zannedersem biçtiğindir; zûlm edip, dert ektiğin!.. Kimse gitmez dünyadan hem, tüm hesâbın vermeden; Çek günâhın neylemişsen, az değildir ettiğin!.. ...

Devamını Oku

DEF-İ GAM EYLERİM

Def-i Gam Eylerim Fasl-ı sâz et sen de cânım, can fedâ olsun sana! Söyle ey dil, bir de hüzzâm; tez şifâ olsun bana... Meyledip çalsam kemânım, gezse yay tiz perdede; Hâz alır keyf eylerim ben, hem düşer gam bir yana. ...

Devamını Oku